Regulamin Konkursu Tańca “ODLOTOWY MARATON SWINGA”

Organizowanego przez Stację Food Hall

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Tańca “ODLOTOWY MARATON SWINGA” w dalszej części Regulaminu zwanego Maratonem, organizowanego przez Stację Food Hall
 2. 2. Wyłącznym organizatorem Maratonu jest Stacja Food Hall, ul. Jana Kilińskiego 4, 80-452 Gdańsk, prowadzona przez Food Festival Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 9512474384, w dalszej części Regulaminu zwanej Organizatorem.
 3. 3. Głównym Sponsorem i tym samym fundatorem nagrody głównej Maratonu jest Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.
 4. 4. Partnerem Strategicznym Maratonu jest Swing Revolution Trójmiasto.

§ 2 Cel Maratonu

 1. 1. Inspirowanie i popularyzowanie tańców swingowych.
 2. 2. Stwarzanie osobom z zamiłowaniem do różnego rodzaju tańców swingowych, możliwości szerszej prezentacji swoich umiejętności.
 3. 3. Propagowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego i aktywizowanie społeczności lokalnej.

§ 3 Uczestnictwo

 1. 1. W Maratonie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe oraz członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych. Minimalny wiek uczestników: 18 lat.

§ 4 Zgłoszenia i Eliminacje

 1. 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę internetową: swingrevolution.pl/odlotowy-maraton-swinga do 9 lutego, godz. 23:59.
 2. 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż 50 par, dodatkowe eliminacje odbędą się 11 lutego o godz. 14:00 w cocktail club Peron 5 w Stacji Food Hall, o czym wszyscy uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani droga mailową. Kryteria eliminacji oparte będą na technice, kreatywności i zgodności z wybranymi stylami tanecznymi.

§ 5 Rejestracja i Rozpoczęcie Maratonu

 1. 1. Zakwalifikowane pary mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo o godz. 17:00, w dniu Maratonu przy stanowisku rejestracyjnym w cocktail club Peron 5 w Stacji Food Hall.
 2. 2. Maraton rozpoczyna się o godzinie 18:00 i trwa 60 minut bez przerwy.

§ 6 Ocena i Proces Eliminacji

 1. 1. Jury ocenia uczestników według kryteriów takich jak dynamika, ekspresja, rytmika, tempo i technika taneczna, stosując następujące style: Lindy Hop, Boogie Woogie, Collegiate Shag, Balboa, Charleston, Blues, Rock’n’Roll.
 2. 2. Po 10 minutach od rozpoczęcia Maratonu, jury rozpoczyna proces eliminacji par, które wykazują się pasywną postawą na parkiecie, brakiem dynamiki, ekspresji, rytmiki i tempa w tańcu.
 3. 3. W przerwach między utworami pary nie mogą opuszczać parkietu.
 4. 4. Wygrywa para, która ostatnia, tańcząc, pozostanie na parkiecie.
 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dogrywki konkursowej, w przypadku pozostania na parkiecie więcej niż jednej pary, po 60 min. od rozpoczęcia Maratonu.

§ 7 Strój

 1. 1. W Maratonie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki tańców swingowych.
 2. 2. Wygląd uczestników nie wpływa na ocenę jury.

§ 8 Nagrody

 1. 1. Zwycięska para zostanie ogłoszona na zakończenie Maratonu i otrzyma nagrodę główną, w postaci wycieczki do Turcji o wartości 7 tysięcy złotych brutto. W ramach tego budżetu zwycięska para będzie mogła wybrać dowolną wycieczkę z Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury do Turcji, z oferty biura podróży ITAKA, dostępnej na stronie https://www.itaka.pl. Laureaci mają czas na dokonanie rezerwacji do 29 lutego 2024, kontaktując się się z Działem Marketingu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, kierując wiadomość na adres marketing@mazuryairport.pl
 2. 2. Po zakończeniu Maratonu odbędzie się wspólna potańcówka swingowa, przy akompaniamencie zespołu muzycznego, na która wstęp jest wolny dla uczestników Maratonu oraz publiczności.

§ 9 Bezpieczeństwo i Postanowienia Końcowe

 1. 1. Przystąpienie do Maratonu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 2. 2. Uczestnictwo w Maratonie odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
 3. 3. Organizator zapewnia obsługę medyczną na miejscu.
 4. 4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 6. 6. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Maratonu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. 7. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Maratonu.
 8. 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 9. 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Maratonu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.
 10. 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Maratonu, jak również przerwania, bądź zawieszenia Maratonu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od organizatorów.